Central Bank of Poland

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Tel: 22 185 10 00
Fax: 22 185 10 10